Stavebnice polské ponorky ORP Orzel COBI 4808 - World War II

98.81% (252 hodnocení)
Postavte si krásný model polské ponorky ORP Orzel (Orel), jejíž neuvěřitelný příběh se začal odehrávat od prvního dne při spuštění na vodu. Stavebnice je vyvedena do mnoha detailů v měřítku 1:100. Ponorku je možné při hraní uložit na zploštěný kýl, nebo do originálního stojanu, který je součástí balení. Model po sestavení měří 84 cm na délku, 17,5 cm na výšku a 7 cm na šířku. S ohledem na rozměry se jedná o pořádný kus stavebnice, která nadchne každého fanouška bez ohledu na věk. Balení obsahuje 1 240 kvalitních kostek, takže asi nic pro vznětlivé povahy :-)
1 158 Kč
Vyprodáno

Hlídat dostupnost produktu

katalogové číslo: COBI-4808
EAN: 5902251048082
záruka:24 měsíců
výrobce:COBI Factory SA
cena bez DPH:956,80 Kč
cena vč. DPH:1 158 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Recenze

 

Historie polské ponorky Orzel je natolik zajímavá, že jsme se rozhodli o tento fascinující příběh z II světové války s Vámi podělit. Tento příběh nenapsali žádní tvůrci amerických trháků, ale skuteční hrdinové, lidská odvaha, vůle, ale i slabost...

 

Jak to všechno začalo

Stavba ponorky Orzel byla zahájena 14. 08. 1936 v holandských loděnicích Koninklijke. Od samého počátku šlo o ambiciózní plán polského lidu, který svým rozsahem byl na samé hraně ekonomických a technických možností země. Armáda ,,lepila" rozpočet na úhradu nákladů všemi možnými způsoby a tak bylo dohodnuto, že 85% z celkové ceny 21 milionů Zlotých uhradí Polsko dodávkou hospodářských produktů. Zbytek peněz pocházel z darů civilního obyvatelstva, nebo 0,5% odvodu z platu důstojníků a poddůstojníků. Nelze se tedy divit, že pro polský národ představovala nová ponorka rodinné stříbro.

Spuštění na vodu

Slavnostnímu spuštění plavidla na vodu dne 15. 1. 1938 přihlížela téměř celá elita národa, ovšem následující události jako by předznamenaly celý osud ponorky a její posádky. Křestem ponorky byla pověřena manželka generála Sosnowského. Vše bylo řádně připraveno a v doku vládla slavnostní nálada, kterou nenarušil ani silný mráz lednových dnů. Po vykonání všech ceremonií zbývalo již jen jediné. Uvolnit klíny, lana a nechat ponorku sklouznout do mořských vln, ale přesně to se nestalo. Pravděpodobně vlivem silného mrazu ztuhla vazelína na skluzech natolik, že se plavidlo odmítalo dát do pohybu. Když nevyšel pokus s tažnými remorkéry, rozhodli se dělníci přivázat ponorku k dvěna silným lokomotivám. Po hodině bylo vyhráno a Orzel se usadil na mořské hladině.

Uvedení do služby

Po dokončení všech instalací a vybavení nezbytnou technikou bylo plavidlo oficiálně zařazeno do výzbroje a odesláno do mateřského přístavu v Gdyni. Slavnostnímu představení veřejnosti přihlíželo 30 000 lidí.

Začátek války

Válka zažala pro Orzel 1. září 1936 v 5 hodin ráno rozkazem velitele divize k vyplutí do dohodnutých sektorů. Ponorka však na rozdíl od ostatních plavidel nemohla rozkaz splnit, protože podstatná část posádky si užívala se svolením velitele Kloczkowského volno na pevnině. Plavidlo bez posádky zůstalo vázané u břehu i přes nálet 3 německých bombardérů a teprve až 7:00h, kdy již posádka včetně velitele byla kompletní vyrazilo na volné moře. Byl čas otevřít zapečetěnou obálku X. Hned následující plánovala admiralita útok na německý bitevník Schleswig-Holstein. Ponorka depeši nezachytila a k útoku nedošlo. Později se ukáže, že za vším není nezachacená zpráva, ale osoba velitele plavidla.

Jaký byl vlastně velitel Kloczkowski

Velitel ponorky podporučík Kloczkowski je pro další události klíčovou osobou. Dne 4. září 1939 v 8 hodin ráno vydal svůj první kontroverzní rozkaz. Nařídil změnit kurz, vyplout na sever a opustit sektor určený vrchním velitelstvím, čímž porušil platné rozkazy. Zástupce velitele poručík Jan Gruzinsky u svého velite protestoval a trval na podání informací vrchnímu velitelství. Pravdou je, že tito dva pánové neměli mezi sebou zrovna ideální vztah. .Jan Gruzinský se později ukáže na rozdíl od velitele Kloczkowskeho jako skutečný hrdina. Ten samý den čelila ponorka za odpoledne hned dvěma útokům německých bombardérů a tak plavidlo trávilo většinu času ponořeno u dna. Převaha nepřítele, dlouhé ponory a neskutečná bezmoc deprimovali posádku. Nejvíce však samotného velitele Kloczkowského. Misto s nepřítelem bojoval velitel s vlastní depresí. Celý den nebyl schopen vydat jediný rozkaz a až večer kolem  22 hodiny nařídil vyplout dále na sever. Stav velitele se dále zhoršoval a od 8. září již nepříjmal žádnou potravu, ale pouze popíjel čaj. Velitel ponorky oznámil svému zástupci, že trpí na Tyfus. S takovým vysvětlení se Jan Grudzinský nemohl smířit, jelikož tak rychlý nástup nemoci nebyl možný a nepřímo označil velitele za zbabělce. Dva dny naléhal Grudzinský na řešení situace a požadoval odeslat hlášení o zdravotním stavu velitele nadřízeným. Kapitán všechny návrhy kategoricky odmítl a Jan Grudzinský s respektem k vojenským pořádkům nepodnikl žádnou akci proti svému veliteli. Až 13. září nařídil kapitán Kloczkovský k ohromnému údivu celé posádky nabrat kurz k Estonskému Tallinu, které sice bylo oficiálně neutrální zemí, ale sympatizující s nacistickým Německem. Mezitím o den dříve ponorka při své plavbě narazila na německý parník Bremen, který měla ponorka dle instrukcí a v souladu s mezinárodním právem zkontrolovat, zdali se nejedná o válečné plavidlo. Kapitán Kloczkowski odmítl jakoukoli akci proti nepřátelskému plavidlu a loď schválně a zcela mylně označil za Norské obchodní plavidlo. Posádka ponorky po rozhodnutí svého velitele zůstala zcela konsternovaná a zmatená. Konečně, v pozdních nočních hodínách se kapitán rozhodl informovat velení o svém zdravotním stavu.

Tallin

Když se ponorka Orzel blížila k přístavu, spojila se s pevninou a požádala o povolení vplout do přístavu. Pozdě v noci přirazil k plavidlu člun s estonskými vojáky, kteří bez jakéhokoli varování seskákali na palubu ponorky. Polská posádka zereagovala prudkým pohybem vpřed, přičem mnoho estonských vojáků popadalo do vody. Po ostré hádce byl umožněn vstup na palubu jednomu důstojníkovi. Následně Estonci doprovodili ponorku do přístavu. Ráno kapitán ponorky Kloczkowski předal velení svému zástupci, vystoupil na pevninu a v doprovodu navigátora se vydal na schůzku s polským vojenským atašé. Posádce ponorky byla udělena 24 hodinová lhůta na provedení oprav a opuštění přístavu. Ve stejné době se však v přístavu nacházela také německá loď Thalassa v té době již připravená k vyplutí a to byla nepříjemná komplikace. Stejné mezinárodní právo také určovalo ochrannou lhůtu a tedy Polská ponorka mohla opustit přístav až po 24 hodinách za německou lodí. Mezitím byl kapitán přemístěn do nemocnice. Navigátor se vrátil na ponorku a informoval o aktuální situaci současného velitele Grudzinského a celou posádku. S německou lodí Thalassy nebylo něco v pořádku. Nešlo sice o válečnou loď, ale za krátko se k plavidlu uvázal dělový člun. Situace začala být vážná. Všechna estonská děla na lodích i v přístavu mířila na ponorku. Později odpoledne vstoupil na palubu Orzelu estonský důstojník a oznámil rozhodnutí o internaci plavidla. Na závěr prohlášení přešel na záď a ze stožáru k nelibosti posádky strhl Polskou vlajku. Z povzdálí celou scénku pozorovala také posádka německé lodě, která stržení vlajky okamžitě oslavila hlučnými povykem a pokřiky. Z kajuty velitele byl odebrán loďní deník a mapy. Jediné co se podařilo navigátorovi Mokrskemu zachránit byl seznam majáků a navigačních světel na Baltu. Dnes víme, že za zadržením ponorky stál společný tlak německého a sovětského velvyslance. Obě země se chtěli zbavit svého protivníka bez boje. Nebohá ponorka byla odvlečena hlouběji do přístavu pod dohled estonských stráží. Ještě tu noc začala polská posádka plánovat útěk. Estonci pečlivě prohledali ponorku, zabavili všechny zbraně až jeden ukrytý revolver a započali s demontáží dělových závěrů a odvozem torpéd. Polští námořníci naoko pomáhali, ale snažili se práce sabotovat jak jen to šlo. Na palubě stále zůstávalo 6 torpéd.

Únik z Tallinu

Pod zámínkou rybolovu se podařilo polským námořníkům zmapovat hloubku mořského dna. Následně byl smluven plán na zneškodnění estonských stráží. Pokyn k zahájení akce měl vydat poručík Piasecki, který také nařídil, aby byla stráž zlikvidována nekrvavě. Nad ránem 18. září 1939 zazněl smluvený signál. Polští vojáci pod záminkou připálení cigarety zahájili přátelský rozhovor se stráží a po chvíli mu nabídli prohlídku palubního děla. Ve vhodný okamžik strážného omráčili a odvlekli do podpalubí. Prakticky ve stejnou okamžik byla zneškodněna i stráž uvnitř plavidla. Námořník Frantciszek Chojecki těžkou sekyrou přeťal silný elektrický kabel spojující ponorku s pevninou. Tato událost ponorce velmi pomohla, neboť způsobený zkrat uvrhl celý přístav do tmy a zmatku. Ponorka vyrazila vpřed. Za chvíli se na pevnině rozštěkaly kulomety a krátce na to se ozvala první děla. Na věž ponorky bubnovali střely z kulometů, oblohu protínaly zářící světlice. Dieslové motory vyhnané do krajnosti svých možností chrlily namodralý kouř. Znenadání sebou ponorka trhla a zastavila. Příď plavidla se zvedla po najetí na nízkou část vlnolamu. Polská posádka propadala zoufalství, ale tak tomu nemělo dlouho zůstat. Po několika pokusech se ponorka odpoutala od břehu a zamířila na otevřené moře. Když hloubka přesáhla 20 metrů vydal kapitán rozkaz k potopení. Ve stejný moment se ozvala silná 280mm pobřežní děla. Ponorka klesla ke dnu, zhasla motory a v absolutním tichu vyčkávala na ukončení pátrací akce. Následující den se situace uklidnila a kapitán nařídil vynoření, aby plavidlo mohlo dobít baterii a načerpat čerstvý vzduch. Orzel se vynořil 300 metrů před svazem Finských hlídkových lodí a tak byl vydán rozkaz k okamžitému zpětnému potopení. Situace na palubě se stávala pomalu neúnosná, ale zdá se že hlídkující lodě ponorku nezpozorovaly.

Křižování Baltu

Kapitán s poručíkem Piaseckym rozhodli o dalším postupu. Plán byl jednoduchý. Způsobit Němcům co největší škody a uprchnout do Anglie. Plánu však scházelo jediné. Mapy! Mladý navigátor Tadeusz Mokrski prokázal neskutečnou inteligenci a kartografické schopnosti. Pouze s pomocí plánu majáků a světel nakreslil neuvěřitelně kvalitní mapu, která je dodnes pojmem v katrografii a o T. Mokrskem se učí dodnes ve všech námořních akademiích světa. Mapa dokonce dostala název Mapa Nr. 1.

Projev lidskosti

Po úspěšném úniku ponorky rozpoutala německé propaganda štvavou kampaň. Očerňovala posádku Orzelu ze strašlivého masakru a volala po krvavé pomstě. Skutečnost však byla taková, že zajaté estonské stráže  R. Kirikmaa a B. Mahlstein byli vsazeni do člunu se zásobou pitné vody, potravin a alkoholu. Kapitán Grudzinski ještě přidal smyšlený dopis, ve kterém vylíčil tvrdý boj při přepadení stáží a počet raněných polských námořníků. Da kapse každého strážného ještě přidal 50 Dolarů pro návrat do vlasti. Celá posádka se s vojáky přátelsky rozloučila a následující 1,5 hodiny svítili reflektory člunu na cestu dokud bezpečně nepřistál u břehu.

Závěr

Po mnoha útrapách a nebezpečných akcích připlula ponorka po 44 dnech do spřátelené Anglie. Kapitán Grudzinski předal posádku a ponorku k dispozici Britům. Velení britské armády s úžasem poslouchalo vyprávění o neuvěřitelných osudech polských námořníků. Mnozí členové posádky následně obdrželi vysoká vojenská vyznamenání. Po opravách a odpočinku posádky přijala ponorka Orzel nové bojové rozkazy. Osud ponorky Orzel se naplnil 6. - 8. června 1940. Dodnes se neví skutečná příčina proč se ponorka nevrátila 8. června na základnu. Dle prohlášení britské admirality najelo pravděpodobně plavidlo na minu. Není známo, že by zkázu Orzelu přežil některý ze členů posádky.

 

   Víte že:

  • délka ponorky byla 84 metrů, šíře 6,7 m ?
  • parní turbíny vytápěné topným olejem udělili plavidlu rychlost až 36 km/h ?
  • akční rádius byl při ponoření 185 km a při plavbě na hladině až 1 300 km ?
  • maximální hloubka ponoru byla 100 m ?
  • plně ozbrojené plavidlo vezlo 20 torpéd ?
  • posádka čítala 60 mužů ?

Níže najdete návod na sestavení, který poskytuje představu o náročnosti (děti většinou nemají problém), nebo v případě, kdy se ztratí originální návod vložený v každém balení. Pomůže také v případě, kdy máte pochybnosti o tom, co všechno balení obsahuje. Tuto službu Vám přináší exkluzivně pouze COBISHOP.CZ

 

Počet figurek0 ks
Doporučený věk10+
Verze (série)11/2018
Hmotnost balení1320 g
Počet kostek1805 ks
Měřítko1:100
Rozměr krabice (balení)24,5x30,5x3,5 cm
Rozměr po sestavení84x17,5x7 cm
Kostečky lze kombinovat s jinou známou značkouAno
Obsahuje světélkující kostkyNe
MateriálPlast
KolekceWorld War II
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
14.04.2020
+
Kvalitní provedení
X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).